AKCEPTACJA ZACHOWANIA

Mimo iż werbalnie akcentuje zachowania i pro­cesy, to w rzeczywistości uniemożliwia wyjaśnienie dynamiki społecznej i roli działań politycznych w kie­rowaniu dynamiką społeczną. W obrębie tego samego typu behawioralno-funkcjo- nalnych koncepcji ukształtowane zostały m. in. takie określenia systemu politycznego: a) system polityczny to „trwały wzór stosunków społecz­nych, obejmujący w znacznym zakresie władzę rządzenie lub autorytet” (R. Dahl) 5; b) system polityczny to „system oddziaływań występujący we wszystkich niezależnych społeczeństwach, spełnia­jący funkcje integracyjne i adaptacyj- n e (zarówno wewnętrznie, jak i w stosunkach z inny- m.. społeczeństwami) poprzez stosowanie lub groźbę zastosowania mniej lub bardziej prawowitych środ­ków przymusu fizycznego”* (G. A. Almond, J. S. Coleman); c) system polityczny to „podsystem społeczeństwa zapewniający osiąganie celów zbiorowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)