AMBITNA DROGA

Trzeba pod­kreślić, że autorzy poszli ambitnie drogą wysiłków w kierunku „usamodzielnienia” problematyki decyzji politycznych, śledzenia ich odrębnych właściwości — przy odpowiednim korzystaniu z dorobku wymienio­nych poprzednio nauk. Niewątpliwie, są to także dopiero początki prac w da­nej dziedzinie, dyskusyjne, ale wartościowe i obiecu­jące.Trzeba tutaj dodać, że w tej dziedzinie badań ak­centuje się najsilniej, w najbardziej bezpośredni spo­sób więź teorii polityki z praktyką polityczną. Badania te powstały wszak z nurtującej polskich politologów już od dawna refleksji na temat potrzeby wypracowa­nia zaplecza dla decyzji politycznych. Powstały one z łączącego polityków i politologów dążenia do tego, aby stworzone zostały podstawy do optymalizacji de­cyzji politycznych. Choć na pewno nauka nie dość jesz­cze oferuje w tym zakresie, ale wstąpiła — jak świad­czy o tym część trzecia obecnego tomu — na obiecu­jącą drogę służącej praktyce pracy nad tak ważną pro­blematyką.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)