ANALIZA SYSTEMOWA

Analiza systemo­wa pozwala w szczególności na badania szeregu zjawisk życia politycznego w ich ścisłej korelacji i związku z innymi elementami. Metoda ta pozwala widzieć po­szczególne składniki nadbudowy politycznej społeczeń­stwa, ich rolę i miejsce w szerszych całościach, nie zaś w sposób izolowany i niejako oderwany od szerszego kontekstu.Nie próbując formułować definicji systemu politycz­nego, a wskazując tylko na niezbędne składniki, które w takiej definicji powinny się znajdować, dla jasności dalszych rozważań i wyjaśnienia używanych dalej po­jęć należy podkreślić: a) system polityczny stanowi część systemu społecznego i w pewnym sensie jest w ramach systemu społecznego podsystemem; b) mówimy o socjalistycznym systemie politycznym w sze­rokim znaczeniu (makrosystemowym) tego słowa, np. system polityczny PRL. W ramach tak rozumianego systemu politycznego (makrosystemu) można mówić o   pewnych podsystemach; np. system partyjny lub system organizacji społecznych jako podsystemy w ra­mach socjalistycznego systemu politycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)