ANALIZUJĄC INSTYTUCJE

Dlatego analizując po­szczególne instytucje powinno się pamiętać o kontek­ście układów całego systemu. Tak się składa, że po­szczególne instytucje mechanizmu władzy w społeczeń­stwie socjalistycznym były domeną badawczą różnych dyscyplin, np. aparat państwa — teorii państwa; orga­nizacje społeczne — socjologii. Zaproponowana formu­ła pozwala więc na gruncie nauk politycznych na swo­istą integrację badań i stosowanie różnych metod ba­dawczych. W ustroju socjalistycznym jako instytucje systemu politycznej organizacji społeczeństwa występować bę­dą przede wszystkim: państwo i jego organy, partia komunistyczna i inne partie, organizacje społeczne wszelkie inne organizacje, poprzez które władza po­lityczna jest organizowana lub realizowana.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)