APARAT PAŃSTWOWY

Przez „system polityczny” rozumiemy aparat pań­stwowy, partie polityczne oraz organizacje i grupy spo­łeczne formalne i nieformalne uczestniczące w działa­niach politycznych w obrębie danego państwa oraz ogół zasad politycznych i norm prawnych regulujących ich wzajemne stosunki. Miejsce i rola organizacji po­litycznych i społecznych w państwie jest w pewnym zakresie funkcją pozycji prawnej obywateli w pań­stwie.Tak jak członek zbiorowości państwowej jest cząstką państwa w aspekcie pewnych więzi łączących go z pań­stwem, tak również można to samo powiedzieć o organizacj ach i grupach pośredniczących między członka­mi zbiorowości państwowej a organami państwa. Są one, niejako, przedłużeniem i emanacją uprawnień po­litycznych członka zbiorowości państwowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)