BARDZIEJ EFEKTYWNY SYSTEM

System jest tym bardziej efektywny, w im więk­szej mierze stwarza warunki wszechstronnego ekono­micznego, społecznego, kulturalnego rozwoju kraju. Stosowanie w praktyce tego kryterium nie jest łatwe, gdyż niejednokrotnie trudno jest ustalić, co jest, a co nie jest konsekwencją działania systemu politycznego. Kraj może np. szybko się rozwijać dzięki odkryciu złóż cennych surowców lub korzystnej koniunkturze na rynkach międzynarodowych, mimo że ani w jednym, ani w drugim wypadku system polityczny nie odegrał większej roli. Natomiast w niejednym wypadku mimo dużej efektywności systemu politycznego wyniki eko­nomiczne są niewielkie z powodu nagromadzenia się obiektywnych trudności wzrostu gospodarczego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)