BARIERY USTROJOWE

W odróżnieniu od regulacji restrykcyjnej, która ma przede wszystkim charakter działań doraź­nych, krótkookresowych i fragmenta­rycznych, regulacja harmonizująca wymaga działań planowych, długofalowych i całościo­wych. Bariery ustrojowe (np. pry watno-monopoli- styczna własność środków produkcji, eksploatacja pra­cy, motyw zysku i zasada maksymalizacji wydajności produkcyjnej, konkurencja przenikająca ewolucję wszystkich makrostruktur życia społecznego) w wyż­szym stopniu utrudniają stymulację i harmonizację niż regulację restrykcyjną — tu tkwi główna, choć nie wy­łączna, przyczyna niskiej skuteczności regulacji sty­mulującej i harmonizującej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)