BRAK DANYCH

Ponieważ brak danych, które świadczyłyby o odmien­nych właściwościach organizacji politycznych lub tylko doraźnie uczestniczących w konfliktach politycznych, wydaje się, że budowanie teorii systemu politycznego przez pominięcie autodynamizmu i sztywności struktur organizacyjnych jest empirycznie nietrafne i heurys­tycznie mało owocne. Dlatego z instytucjonalnego lub strukturalno-organizacyjnego aspektu zjawisk politycz­nych nie można zrezygnować bez zbyt daleko idąrych uproszczeń.„Behawioryści” i „funkcjonaliści” — jak się wy­daje trafnie — zwracają uwagę na zachowania, działa­nia, oddziaływania wzajemne, postawy itp. Psychospołeczny aspekt zjawiska politycznego był i bywa nadal niepomiernie redukowany przez „instytucjonalistćw”. Dobrze więc, że jest wydobywany na światło dzienne lecz budzi wątpliwości tak daleko idące „s o c j o 1 o g i- zo wani e” zjawisk politycznych, które ignoruje istot­ne i godne namysłu wyniki uzyskane przez socjolo­gię organizacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)