CAŁY SYSTEM POLITYCZNY

Pań­stwo jako „wieża ciśnień” ma szczególne znaczenie w upowszechnianiu innowacji społecznych, która jako projekty lub’ postulaty „wędrują ku górze”, aby po­tem jako decyzje innowacyjne „spływać ku dołowi” systemu politycznego i dalej ku otoczeniu tego systemu .Określając rolę państwa jako naczelnego koordyna­tora i jako „wieżę ciśnień”, jednocześnie zakłada się, że architektem działań regulacyjno-innowacyjnych państwa lub jego egzekutywy jest nie tylko i nie prze­de wszystkim samo państwo, ale inne organizacje po­lityczne reprezentujące bezpośrednio interesy wartości klas lub warstw społecznych. Cały system polityczny (konkretnie — wielkie grupy społeczne dzia­łające za pośrednictwem rozmaitych organizacji poli­tycznych) kształtuje decyzje, iktóre potem po- d e j m u j e lub akceptuje grupa rządząca, po­wierzając jedynej organizacji dysponującej legalnym monopolem stosowania przymusu pozaekonomicznego ich realizację i egzekwowanie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)