CELOWY SYSTEM

O celowym systsmie mówi się wtedy, gdy osoby wchodzące w skład systemu potrafią stawiać mu takie cele i organizować jego elementy względnie dowolnie pod kątem realizacji celu całości; natomiast w państwie element żywioło­wości odgrywał (i nadal odgrywa) istotną rolę. Nawet przodujący członkowie zbiorowości państwowej nie zawsze umieli formułować cele i im podporządkowy­wać działalność państwa, przeciwnie — ich wyobraże­nia na temat roli państwa były nieraz wręcz fanta­styczne. Więzi społeczne w państwie oparte są bowiem zarówno na elementach racjonalnych oraz formalnych, jak i emocjonalnych. Podłożem powstania państwa jest z reguły grupa o charakterze naturalnym. Państwo jest pewnym szczeblem rozwoju społecznego i jego byt społeczny jest niezależny bezpośrednio od z góry sta­wianych celów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)