CENTRALNY KRĄG GRUPY

Centralny krąg grupy rządzącej w kapita­lizmie to wąska grupa nieformalna (oligarchia finansowa), a w socjalizmie podobną rolę wobec państwa pełnią wierzchołkowe ogniwa organizacji for­malnej (aktyw partii marksistowsko-leninowskiej). Państwo socjalistyczne jest więc „wieżą ciśnień” o sformalizowanym wierzchołku (określone są statuto­we reguły dostępu do tego wierzchołka), a państwo kapitalistyczne jest „wieżą ciśnień” o nieformalnym wierzchołku. Ta różnica ma ogromny wpływ na efek­tywność społecznej, obywatelskiej kontroli działań grup rządzących w obu ustrojach. Grupa nieformalna jest trudniejsza do skontrolowania, a nawet do identy­fikacji niż grupa formalna.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)