CHARAKTER ZWIĄZKÓW

Natomiast cha­rakter tych związków w krótszych okresach kilku lub kilkunastoletnich wydaje się być, jak dotychczas, mało pc znany. Stawiać tu można wiele znaków zapytania Nie jest do końca jasne np. czy układ zależności: system po­litycznej organizacji społeczeństwa — struktury ekono­mi czno-gospodarcze i cele gospodarowania jest układem prostym. W bardzo niewielkiej mierze rozpracowana jest analiza przyczynowo-skutkowa tych zależności.’Na­leży tu podkreślić, że idzie nie o prawidłowości general­ne opracowane już przez marksistowską teorię rozwoju społecznego, ale o mechanizmy i prawidłowości związa­ne z poszczególnymi, wręcz etapowymi, epizodami his­torycznego procesu budownictwa socjalizmu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)