CHARAKTERYSTYKA WYMAGAŃ

Jedno­cześnie jednak, w imię naukowego rygoryzmu, musi wymagać, aby poglądy głoszone przez nich miały na­leżyte uzasadnienie, aby wykazywały się stosowaniem metod naukowego badania. Oczywiście, rygoryzm szedłby o wiele za daleko, gdyby polegał na dopuszcze­niu tylko poglądów „bezspornych”. Nie należy wyłą­czać poglądów dyskusyjnych, z tym jednak ogranicze­niem, że muszą one mieć za sobą racje dyktujące bra­nie ich pod uwagę w dalszych wysiłkach zmierzają­cych do rozwiązania danych problemów. Można w ten ogólny sposób scharakteryzować wy­magania pod adresem osoby lub osób przygotowują­cych pracę zbiorową do wydania i każdy w zasadzie zgodzi się z takim ich sformułowaniem, o które jednak znacznie łatwiej, niż o spełnienie tych wymagań w pra­ktyce.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)