CZŁONKOSTWO ORGANIZACJI

„Członkostwo” organizacji państwowej jest w ten sposób szczególnie dobitnie podkreślone, a państwo jako organizacja społeczeństwa globalnego występuje tu w sposób szczególnie wyraźny. Pojęcie „system polityczny” umożliwia nie tylko uchwycenie procesów kreowania aparatu państwowego (przeważnie chodzi tu o jego część), ale również pro­cesów kreowania decyzji państwowych. Wszak ró’Amież na decyzje aparatu państwowego mają wpJyw siły spo­łeczne stojące poza nim. Wpływ ten może być bardzo różny. Może mieć sformalizowane kanały oddziaływa­nia oraz niesformalizowane, ale występujące w zakre­sie liczącym się w analizie społecznej państwa. Wi­doczne jest więc, iż nici wiążące aparat państwa z gru­pami formalnymi i nieformalnymi w państwie oraz z ogółem obywateli są różne i bez odpowiedniej siatki pojęciowej opis tej problematyki byłby zbyt skompli­kowany, jeżeli w ogóle możliwy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)