CZŁONKOWIE ZBIOROWOŚCI

Członkowie owej zbiorowości (w różnym zakresie podmiotowym i przedmiotowym w całej hi­storii) nieustannie wpływają na kształt, skład osobo­wy aparatu państwa. Odbywa się ciągła walka (nawet jeśli się sprowadza do walki wewnątrz klasy panują­cej, a nawet wewnątrz wąskiej grupy tej klasy — pu­cze pałacowe) o zawładnięcie aparatem państwowym, mająca swe podłoże w ścierających się klasach i war­stwach społecznych. Już w dość wczesnym okresie istnienia państwa two­rzy ły się organizacje i grupy nieformalne, które speł­niały rolę transmisji, pośrednika pomiędzy członkami zbiorowości państwowej a organami państwa. Kształto­wały one decyzje organów państwowych, wpływały na ich :anianę, znoszenie i tworzenie, przekazywały opi­nie członków zbiorowości państwowej do organów pań­stwa i odwrotnie — kształtowały postawy tych człon­ków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)