CZŁONY SYSTEMU

Człony systemu politycznego w omawianym tu as­pekcie ich działalności są cząstką państwa, czego często nie przyjmowała do wiadomości ani doktryna, ani systemy prawne, a i obecnie istnieją silne opory prze­ciwko takiemu traktowaniu sprawy, wbrew rozwija­jącej się praktyce politycznej. Ciąży tu silnie tradycja oddziaływająca również na naukę socjalistyczną. Do­wodem, iż tradycja ta jest niejako żywiołowo przezwy­ciężana również na Zachodzie (na razie w sferze praw­nej), jest to, że np. status prawnopolityczny partii po­litycznych w cocraz szerszym zakresie jest prawnie określany [1]. Oczywiście, nie oznacza to, iż reprezen­tujemy tendencję do zacierania różnicy między apa­ratem państwowym a innymi członami systemu poli­tycznego, chociaż również takie tendencje znalazły praktyczny wyraz w niektórych państwach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)