DEFINICJA SYSTEMU

Należy wreszcie zacytować definicję systemu poli­tycznego zaproponowaną przez F. Burłackiego: „Przez system polityczny zazwyczaj rozumie się w miarę za­mknięty system, który zabezpiecza integrację wszy­stkich elementów społeczeństwa i jego funkcjonowanie (istnienie) jako jedynego organizmu w sposób scentra­lizowany, kierowanego przez władzę polityczną, które­go istotę stanowi państwo” .Gdybyśmy próbowali przedstawić pewną typologię ujęcia systemu politycznego u różnych autorów, mo­glibyśmy wyróżnić po pierwsze — ujęcie i n s t y- tucjonalne — gdzie główny nacisk kładzie się na instytucje wchodzące w skład systemu — definicja Topomina.,

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)