DLA TEORETYCZNEJ ANALIZY

Wydaje się, że dla teoretycznej analizy zjawisk i pro­cesów politycznych system polityczny dobrze jest trak­tować jako względnie otwarty, tzn. taki system otwarty, który przejawia skłonność do przekształcenia się w system zamknięty. Zatem należałoby badać zarów­no empiryczne przesłanki „otwartości”, jak i „zamyka­nia się” systemów politycznych, nie rezygnując z badań relacji: system a otoczenie i relacji między podsystema­mi badanego systemu politycznego. Te same względy zachęcają raczej do dynamicznego ujmowania struktury systemów niż do ujęć statycznych. Rozstrzygnięcia te (w pewnym stopniu arbitralne lub konwencjonalne, choć wiedza empiryczna wydaje się je potwierdzać) mają duże znaczenie dla sposobu rozumie­nia funkcji i kategorii logicznie z funkcjami związanych (działanie, cel, skutek, działalność, interes, potrzeba).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)