DOBRY OBIEG INFORMACJI

Doibry obieg informacji polega na tym, że:  centralny ośrodek kierowniczy otrzymuje infor­macje zgodne ze stanem rzeczywistym (tj. prawdziwe) oraz że zakres tych informacji jest wystarczający,niższe ogniwa systemu otrzymują wystarczające do podejmowania przez nie decyzji i prawdziwe in­formacje zarówno od ogniw wyższych, jak i z dołu, istnieje możliwość kontrolowania wiarygodności informacji przekazywanych przez poszczególne kanały informowania;selekcja informacji przebiega tak, iż zasób infor­macji przekazywanych określonemu piętru systemu jest dostosowany do rzeczywistych potrzeb i możliwo­ści wykorzystania tych informacji (tj. nie jest ani zbyt mały, ani też nadmierny); informacje obiegają szybko.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)