DOMENA PRAWNIKÓW

Wiążą się one z procesem formowania się tej dyscypliny, z ewolucją poglądów na temat jej zakresu i wtórnie — za ściera­niem się głównych reprezentowanych w niej orientacji metodologicznych. O tyle nie są to zagadnienia nowe, nowością są natomiast pewne propozycje co do sposo­bu ich ujmowania, z którymi obecnie mamy do czy­nienia. Jak wiadomo, pierwszym etapem politologii było traktowanie tej dyscypliny jako nauki o państwie — wyodrębnionej i odpowiednio rozbudowanej. Nauka o    państwie była tradycyjnie domeną prawników, któ­rzy też odegrali główną rolę w początkowej fazie po­litologii. Rola ta przestała co prawda być główną, a tym bardziej wyłączną, niemniej jednak także obecnie prawnicy mają w naukach politycznych wpływy, co odczytać można w tej pracy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)