DOMINUJĄCA KLASA

Jeżeli państwo socjalistyczne i dominująca w nim klasa są najlepiej upełnomocnione, aby występować pod hasłem interesu ogólnospołecznego, to powstaje pytanie, dlaczego miałaby z tego rezygnować? Dlaczego miałaby się pozbawiać wypróbowanego przez wieki orę­ża ideologicznego — i czy ta rezygnacja byłaby w in­teresie tej klasy? Odpowiedź narzuca się sama: posłu­giwanie się formułą, iż państwo socjalistyczne (zarów­no budujące socjalizm, jak i państwo rozwiniętego spo­łeczeństwa socjalistycznego) reprezentuje interes ogól­nospołeczny, spełnia nie tylko funkcję ideologiczną, in­tegrującą nową, tworzącą się społeczność socjalistycz­ną i ułatwiającą proces wychowania w kierunku iden­tyfikacji obywateli z państwem socjalistycznym. Formuła ta spełnia również swą misję postępową.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)