DOŚWIADCZENIA POLSKIE

Zmiany te, obok skutków klasowo-politycznych przy­noszą zasadnicze przekształcenia w sferze zarządzania i kierowania. Zwiększanie się potencjału gospodarczego społecznie zarządzanego przynosi obok zmian ilośeio- sciowych, a raczej w ich konsekwencji, zmiany jako­ściowe. Rozwój gospodarczy spowodował przekształce­nie się polskiej gospodarki w gospodarkę przemysłową. Przyniosło to w efekcie istotne zmiany w systemie po­litycznej organizacji, która w latach czterdziestych i pięćdziesiątych nastawiona była na zbudowanie strlik- tur przemysłowych. Wydaje się, że podejmowane w ostatnich latach działania na rzecz uporządkowania wzajemnych relacji między poszczególnymi instytu­cjami i organizacjami systemu politycznego („Partia kieruje rząd rządzi”), obok innych powodów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)