DOŚWIADCZENIE HISTORYCZNE

Można byłoby zadać pytanie, dlaczego system demo­kratyczny miałby być bardziej efektywny niż system niedemokratyczny. Pytanie to nie jest wyimaginowane, gdyż historia pokazała, że przeciwnicy umacniania i rozszerzania demokracji socjalistycznej wychodzili w swym rozumowaniu właśnie z określonej, negatyw­nej, odpowiedzi na to pytanie. Sądzili oni, iż system socjalistyczny będzie bardziej efektywny, jeśli nie bę­dzie poddany kontroli mas, jeśli podejmowane w jego ramach decyzje nie będą wymagały konsultacji z ma­sami. Doświadczenie historyczne, w tym także polskie doświadczenie roku 1970, pokazało, iż koncepcje te pozbawione są podstaw. Praktyka historyczna dowodzi, że efektywność socjalistycznego systemu politycznego wymaga konsekwentnego umacniania i rozwoju demo­kracji socjalistycznej .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)