DRUGI WARUNEK

Drugim warunkiem jest jakość kadr zatrudnionych w aparacie państwo­wym. W przeszłości występowało u nas niejednokrot­nie niedocenianie roli kadr administracyjnych, co do­prowadziło do spadku ich autorytetu i co za tym idzie, do zmniejszenia się atrakcyjności zawodu. Ujemne konsekwencje tego stanu rzeczy dla efektywności dzia­łania aparatu państwowego są oczywiste i niejedno­krotnie sygnalizowane. Pilnym zadaniem w zakresie doskonalenia socjalistycznego systemu politycznego jest przeto podniesienie autorytetu i atrakcyjności pracy w aparacie państwowym, bez czego niemożliwe jest sku­pienie w tym zakresie kadr o wysokiej jakości. Zarazem jakość kadr zatrudnionych w aparacie państwowym za­leży od ich stałego szkolenia i doskonalenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)