DWA POSTULATY

Przed przygotowującym je do druku staje zadanie, aby nie pozbawił dzieła tych war­tości, nie uczynił go „wygładzonym” i wypranym z autentyzmu, z drugiej jednak strony, zadanie czu­wania nad naukową jakością dzieła. Ścierają się tu ze sobą dwa postulaty: „dobrze rozumianego” liberalizmu i naukowego rygoryzmu. Teoretycznie co prawda oba pozostają w zgodzie, ale praktycznie niełatwo jest je łącznie spełnić. liberalizm, o którym tu mowa, spro­wadza się do tego, że redaktor naukowy książki wraz z gronem opiniodawców powinien szanować poglądy odmienne od własnych lub od tradycyjnie przyjmowa­nych, powinien doceniać wartość różnych ujęć tych samych zagadnień — a więc socjologicznych, jury­dycznych, bliskich ekonomii politycznej albo nauce o    organizacji i zarządzaniu — nie powinien też zacierać odrębności poglądów poszczególnych autorów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)