DWA POWODY

Jest tak z dwóch co najmniej powodów. P i e r ws z y m z nich jest możliwość popełniania błędów, gdy decyzje polityczne i gospodarcze nie są poddawane pod ocenę mas. Nie istnieje, oczywiście, absolutna reguła, iż w ocenie takiej arytmetyczna większość musi mieć zawsze rację. Można sobie bez trudu wyobrazić sytua­cję, w której właśnie większość racji nie ma, np. ze względu na przekładanie interesów doraźnych nad perspektywiczne. Nie znaczy to jednak, aby demokra­cja socjalistyczna była zbędna lub dla efektywności systemu niebezpieczna. Przeciwnie, idzie o to, aby kon­sultując się z masami, słuchając ich głosu, poddając się ich kontroli, partia i władze państwowe równocześnie czynnie oddziaływały na masy, wychowywały je w duchu zrozumienia, gdzie tkwią prawdziwe potrzeby i interesy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)