DZIAŁALNOŚĆ LUDZI

Działalność ludzi związana z regulowaniem cało­kształtu stosunków między nimi w społeczeństwie kla­sowym jest realizowana za pośrednictwem polityki. Zarządzanie również stanowi istotny element regulo­wania stosunków społecznych. Dlatego prawidłowe uświadomienie sobie istoty zarządzania jest uwarunko­wane ustaleniem podstawowych relacji, które je łączą ze sferą stosunków politycznych.Źródła zarządzania jako czynnika regulującego, koor­dynującego i zespalającego działalność ludzi w procesie wytwarzania środków zaspokojenia materialnych i du­chowych potrzeb oraz ich wykorzystania tkwią w sa­mej istocie stosunków społecznych.Człowiek jako określone zjawisko rzeczywistości mo­że występować tylko w bezpośrednich związkach z in­nymi ludźmi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)