FAKT DZIAŁANIA

Fakt, że działania insty­tucji mają na ogół charakter celowościowy, nie może wszas być przesłanką do utożsamienia celu z ogółem skutków działania, wśród których wiele może okazać się sprzecznymi lub niezgodnymi z celem. Teleologiczna definicja funkcji państwa powoduje niebezpieczeństwo utożsamienia celu i skutków, intencji i konsekwencji, tego co subiektywnie pożądane (lub tylko deklarowa­ne) z tym co obiektywnie osiągnięte.Rozpowszechnione w teorii państwa określenie funk­cji jako podstawowego kierunku działalności jest spe­cyficznym przypadkiem definicji teleologicznej. Czy „kierunek” -może być ustalony inaczej niż poprzez od­niesienie do jakiegoś celu lub wiązki celów? Jak unik­nąć arbitralności przy orzekaniu, który „kierunek dzia- 3 państwa jest „podstawowy”?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)