FORMUŁA INTERESU

Formuła interesu ogólnospołecznego (często stosuje się też termin „interes ogólnonarodowy” lub „narodo­wy”) wyraża integracyjne tendencje organizacji pań­stwowej, jakie przewijają się przez całą jego historię. Organizacja ta z racji swej historycznej roli ma za za­danie stworzenie warunków, form, w których może się odbjwać egzystencja społeczeństwa zróżnicowanego klasowo i pod wieloma innymi względami.Oczywiście, decydujący wpływ na aparat państwo­wy ma klasa władająca środkami produkcji. Wpływ ten jest tego rodzaju, iż określenie, że pozostaje on in­strumentem w rękach tej klasy najlepiej wyraża spo­łeczną istotę problemu. Nie zmienia to jednak faktu, że to klasowe panowanie odbywa się zawsze — albo tak często — iż staje się to regułą i w taki sposób, jak gdyby interes ogólny był owego panowania celem. Idea inteiesu ogólnego jest rzeczywistością moralną każdej organizacji państwowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)