FUNKCJE ADAPTACYJNE SYSTEMU POLITYCZNEGO

System polityczny, aby mógł być zdolny do wpływania na otoczenie, musi w określonym stopniu i czasie przy­stosowywać swą strukturę, zasoby ludzkie i materialne, systemy normatywne, procedury i metody działania do samorzutnej dynamiki swego otoczenia. Jest to funkcja ze względu na żywiołową zmien­ność otoczenia, a nie wobec otoczenia, jak to ma miejsce w wypadku funkcji regulacyjnej i innowacyj­nej. Na tle adaptacyjnych dążeń grupy rządzącej i kla­sy władającej środkami produkcji ujawnia się osobli­wość działań systemu politycznego: chcąc przystojsować się do żywiołowych zmian w makrostrukturach, reorga­nizuje Ciebie, a przede wszystkim swą strukturę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)