FUNKCJE REGULACYJNE SYSTEMU POLITYCZNEGO

Punktem wyjścia przy określaniu politycznej regulacji niech będzie intuicja semantyczna, która głosi, że regulo- wać oznacza wprowadzać jakiś własny ład do czegoś, co było poprzednio bezładem lub ładem nie­korzystnym dla podmiotu regulacji. Porządkowa­nie procesu zmian według reguł dogodnych dla podmiotu działania; działanie „z zewnątrz” i „od góry” — odróżnia regulację od samoregulacji rynko­wej . Regulacja to splot działań politycznych wywiera­jący porządkujący wpływ na tempo, kierunki, zakres d głębokość zmian wywołanych nie dzia­łaniami politycznymi, lecz samorodną żywiołowością struktury ekonomicznej, społecznej lub ideologicznej. Im bardziej zróżnicowane lub skomplikowane są sto­sunki w określonej dziedzinie życia społecznego, tym większa jest potrzeba regulacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)