GENEZA ZARZĄDZANIA

Geneza zarządzania związana jest zatem przede wszystkim z produkcyjną działalnością ludzi i jej społecznym charakterem. Zarządzenie stanowi określoną swoistą  funkcję wszelkiej produkcji społecznej.A zatem do najbardziej ogólnych cech zarządzania należą dwie: po pierwsze — bezpośredni lub po­średni związek wszelkiego zarządzania z procesem pro­dukcji społecznej; po drugie — proces produkcji jest związany z istnieniem społeczeństwa jako formy  występowania i rozwoju różnych sfer stosunków mię­dzy ludźmi, które kształtując się pod decydującym wpływem produkcyjnej działalności ludzi, zarazem wy­wierają na nią istotny wpływ. Dlatego zarządzanie obejmuje całoikształt stosunków społecznych, jest ze swej istoty zjawiskiem społecznym, wyrażającym ko­lektywny charakter tych stosunków i — tak jak pro­dukcja dóbr materialnych, sfera świadomości, podział i przywłaszczanie dóbr materialnych — zarządzanie występuje na wszystkich etapach rozwoju społeczeń­stwa, jest organicznym składnikiem jego istnienia w ogóle.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)