GLOBALNOŚĆ I PRZYMUSOWOŚĆ

Czy to wystarczy dla określenia miejsca państwa w systemie politycznym? Czy globalność i przymuso­wość państwa wyjaśnia jego funkcjonalną pozycję w sy­stemie politycznym, czy pozwala zrozumieć, dlaczego wielkie grupy społeczne i ich organizacje tak bezkom­promisowo walczą o zdobycie kontroli nad ośrodkami kierowniczymi organizacji państwowej?Państwo jest rdzeniem, naczelnym ogniwem struktu­ry systemu politycznego nie tylko dlatego, że jest orga­nizacją przymusu (przymusowe członkostwo i monopollegalnego posługiwania się przymusem pozaekonomicz­nym są cechami, których partie polityczne nie mają). Jego szczególna pozycja ma co najmniej trzy przesłan­ki. 1) przymusowość; 2) wszechogarniający charakter; wyjątkowe miejsce w procesie sterowania makro- strukturami życia społecznego, szczególnie duży udział w określaniu charakteru funkcji całego systemu poli­tycznego, bowiem w obrębie systemu państwu przypa­da rola „wieży ciśnień” i centralnego koordynatora.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)