GŁÓWNE INSTYTUCJE

Głównymi instytucjami teg;o sy­stemu jako organizacyjnego wyrazu dyktatury klasy robotniczej w państwie socjalistycznym są państwo jego organy, partie komunistyczne oraz — jeśli wy­stępują — tzw. partie pośrednie (w Polsce ZSL i SD), organizacje społeczne, a także wszelkie inne organiza­cje, poprzez które władza polityczna w społeczeństwie jest organizowana i realizowana. Hegemoniczną rolę w zespole instytucji socjalistycznego systemu politycz­nego sprawuje partia komunistyczna. Hegemomczna, kierownicza rola partii komunistycznej wynika z roli klasy robotniczej w społeczeństwie socjalistycznym. Partia komunistyczna będąc formą politycznej organi­zacji klasy robotniczej jest w społeczeństwie socjalis­tycznym podstawową instytucją urzeczywistniającą jej dyktaturę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)