INNOWACYJNE FUNKCJE SYSTEMU POLITYCZNEGO

Innowacyjne funkcje systemu politycznego wyrażające się w inicjowaniu i wprowadzaniu zmian w makro- slrukturach stanowiących otoczenie w ostatnich latach uzyskują coraz większe znaczenie w wysoko uprzemy­słowionych społeczeństwach kapitalistycznych, chociaż ich zakres jest bez wątpienia szerszy w społeczeństwach socjalistycznych. Społeczeństwa pokolonialne (kapitalistycznego typu oraz te, które rozwijają się tzw. niekapitalistyczną dro­gą) w wyższym stopniu niż uprzemysłowione społe­czeństwa kapitalistyczne podkreślają w swych progra­mach i działaniach doniosłość innowacyjnej funkcji systemu politycznego, wyrażającej się w celowym, „od­górnym” wprowadzaniu zmian w społeczno-ekonomicz- nym i kulturowym środowisku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)