INSPIRUJĄC DZIAŁALNOŚĆ

Inspirując dzia­łalność organów władzy państwowej i kształtując kie­runek działania swych członków w tych organach partia zapewnia ciągłość i konsekwencję funkcjonowa­nia władzy państwowej oraz stoi na straży tego, aby władza ta służyła interesom narodu; po szóste — jako część składowa międzynarodowego ruchu komu­nistycznego i robotniczego partia realizuje w praktyce zasady intemacjonalistycznej solidarności stwarzając tym samym trwałe podstawy umocnienia siły i bez­pieczeństwa socjalistycznego państwa.Ze względu na tak wielkie znaczenie partii klasy robotniczej w całokształcie socjalistycznego systemu politycznego wszelkie zakłócenia przewodniej roli par­tii natychmiast rzutują na efektywność działania całe­go systemu politycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)