INTERAKCJE MIĘDZY CZŁONAMI

Jest oczywiste, że interakcje między tymi różnymi członami systemu od­bywają się w większości wypadków (ale nie wyłącz­nie) na podstawie norm prawnych, politycznych i in­nych. W tym znaczeniu system polityczny obejmuje również zespół reguł określających stosunki między elementami systemu. Byłoby niecelowe ukazywanie całej sieci oddziaływań i wzajemnych zależności i to zarówno formalnych, jak i nieformalnych. Dla charak­terystyki systemu autorzy koncentrują się zwykle na najbardziej ogólnych zasadach jego funkcjonowania, zarówno zawartych w normach prawnych jak i wy­krytych w wyniku analizy jego rzeczywistego funkcjo­nowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)