INTERESUJĄCA PRÓBA

Interesującą próbą przeszczepienia na grunt analizy społeczeństwa socjalistycznego modelu Eastona są rozważania K. Ostrowskiego: „system po­lityczny — zespół środków i sposobów komunikowania się i wzajemnego inspirowania działań awangardy mas” .Inaczej na system polityczny patrzy G. A. Almond: „Według naszej propozycji, system polityczny jest sy­stemem współdziałania (interakcji) występującego we wszystkich niezależnych społeczeństwach, spełniające­go funkcję integracji i adaptacji (zarówno w łonie spo­łeczeństwa, jak i wobec innych ościennych społeczeństw) za pomocą stosowania albo groźby stosowania mniej lub więcej legalnej przemocy fizycznej. System ten jest legalną instytucją utrzymującą i zmieniającą porządek w społeczeństwie”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)