ISTNIEJĄCA FORMA

Istniejąca forma organi­zacyjna w postaci państwa utraci swą specyficzną cechę organizacji klasowej i tym samym nabierze in­nych cech społecznych, stanie się inną jakościowo or­ganizacją społeczną. Zmiany w strukturze klasowej (powodowane rozwo­jem sił wytwórczych i zmianami w sposobie produkcji) pomocne są w objaśnieniu zmian zachodzących nie tyl­ko w typie państwa, ale również i w jego formie, w zmianach społecznego charakteru i zakresu funkcji państwa.. Zmiany w strukturze społecznej mają rów­nież doniosłe znaczenie dla objaśnienia przyczyn zmian i ich charakteru w ramach całego systemu politycz­nego, a zwłaszcza systemu partyjnego.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)