ISTNIENIE RÓŻNIC

Istnienie tych różnic jest w socjalizmie jeszcze obiek­tywnie uwarunkowane przez istnienie różnych form społecznej własności środków produkcji oraz przez wciąż występujący, aczkolwiek nie mający już antago­nistycznej treści, społeczny podział pracy w postaci różnic między miastem a wsią, pracą w przemyśle a w rolnictwie oraz podstawowej różnicy wynikającej z dotychczasowego rozwoju podziału pracy na fizyczną i umysłową.Ponieważ społeczeństwo socjalistyczne ma jeszcze klasowy charakter, stosunki polityczne występują tu jako organiczna część składowa całokształtu stosunków społecznych. Polityka, pozostając sferą podstawowych stosunków między klasami, zabezpieczającą kierowni­czą rolę klasy robotniczej w społeczeństwie, zatraca jednak w nowych warunkach antagonistyczny cha­rakter.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)