JAK WYKAZAŁY OBRADY

Jak wy­kazały obrady X Światowego Kongresu Nauk Politycz­nych w Edynburgu (sierpień 1976 r.), również cząstko­we tematy w tych ramach, nawet tak ważne i, zda­wałoby się, „oczywiste” gdy idzie o potrzebę ich syste­matycznego opracowywania, jak rola norm prawa w polityce („prawo a polityka”, mówiąc skrótowo), le­żą dotąd prawie odłogiem; dlatego z aprobatą przyjęto propozycję uczonych radzieckich utworzenia specjalnej grupy badawczej, a następnie komitetu badawczego S.A., podejmującego w skali międzynarodowej tę problematykę. Do prac tych zgłaszają akces także ucze­ni polscy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)