JAKO ORGANIZACYJNA STRONA

Zarządzanie występuje więc jako organizacyjna stro­na zapewnienia realizacji treści i celów polityki. Wszelkie niedocenianie tej kwestii prowadzi do ode­rwania polityki od praktyki społecznej i czyni polity­kę niezdolną do oddziaływania na stosunki społeczne, natomiast niedocenianie określającej roli politycznej treści zarządzania wyjaławia społeczną istotę organiza­cyjnej działalności. W związku z tym strona polityczna określająca treść i cele działalności zarządzającej oraz charakter środków i metod ich realizacji i strona orga­nizacyjna zapewniająca ich realizację występują jako dialektyczna jedność. Naruszenie tej jedności lub jej ignorowanie jest równoznaczne z osłabieniem politycz­nego oddziaływania w ogóle.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)