JAKO REGULATOR

Polityka bowiem, oddziaływaj ąc jako regu­lator na całokształt stosunków społecznych, silanowi , odrębną, specyficzną tylko dla społeczeństwa klasowego sferę działalności ludzi, natomiast zarządzanie jest nieodłączną funkcją wszystkich sfer życia społecznego na wszystkich etapach istnienia ludzkości. Związane ono jest, niezależnie od jego klasowej treści, z potrze­bami istnienia całego społeczeństwa, z regulowaniem i koordynowaniem wszystkich procesów związanych z jego istnieniem. Bez zarządzania i poza zarządzaniem istnienie społeczeństwa jest niemożliwe, natomiast w polityce i w politycznej treści zarządzania znajdują odzwierciedlenie w społeczeństwie antagonistycznym odrębne interesy klasowe, które nie są tożsame z inte­resami ogólnospołecznymi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)