JEDEN Z RODZAJÓW ORGANIZACJI

Państwo jest jednym z rodzajów organizacji spo­łecznych. To co można powiedzieć ogólnego o tych organizacjach odnosi się również do państwa. W mar­ksistowskiej nauce o społeczeństwie państwo zajmuje szczególną pozycję. Stanowi ono konieczny etap w roz­woju społeczeństwa, etap jego klasowego podziału i egzystencji w warunkach istniejącego konfliktu in­teresów społecznych.Wszystkie znane nam społeczeństwa, których struk­tura osiągnęła szczebel klasowego zróżnicowania spo­łecznego, kontynuują swą dalszą egzystencję w ramach organizacji państwowej. Cecha Masowości tych społe­czeństw wywiera wpływ na ich formę organizacyjną. Teoretyczną konsekwencją tego twierdzenia jest po­gląd, iż dalsza ewolucja struktury społecznej w kie­runku bezklasowej postawi na porządku dziennym po­trzebę innej formy organizacyjnej odpowiadającej po­trzebom nowej społeczności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)