JEDNOŚĆ PANOWANIA

Istnieje jedność panowania ekonomicznego i poli­tycznego, co wyraża słynne określenie Lenina, iż kwin­tesencją ekonomii jest polityka. Owa jedność w odnie­sieniu do współczesnego świata kapitalistycznego ja­skrawo występuje na styku państwo — monopoleZnawcy problemu — nawet jeśli nie są badaczami marksistowskimi — jawnie piszą, że trudno jest zakre­ślić granice, gdzie się kończy korporacja, a zaczyna państwo i odwrotnie.Cywilistyczny sposób patrzenia na państwo odegrał swego czasu pozytywną rolę (niezależnie od jego kon­kretnej funkcji klasowej i jednostronności) z punktu widzenia kształtowania się kultury politycznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)