KIEROWANIE ROZWOJEM

Idea „kierowanego rozwoju” wiąże się głównie z na­dzieją na racjonalizację funkcjonowania systemów po­litycznych. Wśród celów „kierowanego rozwoju” można wyróżnić dążenia do ograniczenia: 1) negatywnych skutków żywiołowej dynamiki makrostruktur żyda społecznego; 2) zakresu obszarów życia społecznego, w których dominuje szkodliwa żywiołowość; 3) przy­czyn reprodukujących żywiołowość zmian w makro­strukturach. Kolejność, w której przedstawiliśmy naczelne i. naj­ogólniejsze cele wynikające z ideału „rozwoju kierowa­nego”, nie jest przypadkiem — świadomie rozpoczęliś­my od tych, które wydają się być najłatwiejsze do osiągnięcia w warunkach cywilizacji przemysłowej, w której stale wzrasta rola nauki i techniki, aby skoń­czyć na tych, które wymagają aspiracji i działań o bar­dziej radykalnym charakterze.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)