KIERUNEK ODDZIAŁYWANIA

Ten kierunek oddziaływa­nia wzrostu gospodarczego na mechanizmy polityczne przynosi w efekcie z reguły odblokowywanie mecha­nizmów systemu politycznego, które ze względu na ni­ski stopień zaspokajania potrzeb socjalnych w okresach wcześniejszych nie mogły być uruchomione.W miarę wzrostu wykształcenia i poziomu kultury dużych grup społecznych przy jed­noczesnym panowaniu socjalistycznej ideologii wystę­puje zjawisko wzrostu potrzeb w zakresie aktywności politycznej, uczestnictwa w działaniach i decyzjach po­litycznych. W wyższym stopniu niż w okresach wcześ­niejszych wysuwane są przez różne grupy społeczne postulaty lepszej, pełniejszej i szybszej informacji politycznej. Jednocześnie zaobserwować można wzrost wymagań w zakresie poziomu obsługi obywateli przez organy państwa lub generalnie przez instytucje poli- yczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)