KLASOWA TREŚĆ SOCJALNA

Społeczna istota zarządzania łączy się te­raz z klasową treścią socjalną, polegającą na zabezpie­czeniu w procesie zarządzania produkcją i innymi sferami życia społecznego interesów klasy panującej za pomocą środków przymusu i przemocy pozaekonomicz­nej. W warunkach społeczeństwa klasowego zarządzanie kształtuje się zatem na określonym szczeblu jako poli­tyka, w której znajduje skoncentrowany, syntetyczny wyraz całokształt interesów klasowych. U źródeł poli­tyki jako specyficznego zjawiska społecznego tkwi m. in. socjalne oddzielenie się zarządzania od działal­ności produkcyjnej, pozbawienie lub ograniczenie bezpośrednich wytwórców uczestnictwa w zarządzaniu ży­dem społeczeństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)