KLASY ANTAGONISTYCZNE

Pojęcie to dotyczy państwa jako organizacji społeczeństwa globalnego, tzn. obejmują­cego wszystkich ludzi zamieszkałych na danym tery­torium (z pewnymi wyjątkami), zarówno mających jak i nie mających jego obywatelstwa. Oczywiście, nie wszyscy mieszkańcy jego terytorium mają identyczny status prawny; szczególny status mają obywatele pań­stwa.Pojęciem „państwo” operują nauki polityczne i praw­ne również w węższym znaczeniu:, obejmuje się nim tylko ogół organów państwowych i ich ciała pomocni­cze, czyli przez „państwo” rozumie się tu tylko część organizacji państwowej nazywaną „aparatem państwo­wym”- Takim pojęciem państwa posługiwał się Lenin, kiedy pisał, że „państwo jest maszyną do utrzymywa- nia panowania jednej klasy nad drugą” .Państwo obejmuje klasy antagonistyczne, tak że de­cydujący wpływ na aparat państwa pozostaje w rę­kach klasy władającej środkami produkcji, która wy­korzystuje go do własnych celów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)