KOLEJNA CHARAKTERYSTYCZNA CECHA

Kolejną charakterystyczną cechą zarządzania jest je­go bezpośredni, związek z systemem organizacji spo­łeczeństwa, przede wszystkim zaś z formą jego insty­tucjonalnej organizacji, za której pośrednictwem reali­zuje się proces zarządzania. Ponieważ w systemie organizacji społeczeństwa, przede wszystkim zaś w jej instytucjonalnej strukturze, znajdują uprzedmiotowio­ny wyraz interesy społeczne, występuje ona jako bezpośrednie ogniwo łączące te interesy z procesem zarzą­dca ich realizacją. Dlatego formy organizacji spo­łeczeństwa, będące zarazem formami organizacji pro­cesu produkcji d zaspokajania potrzeb społecznych wywierają zasadniczy wpływ na treść i charakter pro­cesu zarządzania. Występuje on bowiem jako czynna, Kształtująca stosunki społeczne strona sposobu organi­zacji społeczeństwa .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)